بسیارتر از ستارنگانیم

نوستالژی انقلاب

اجرا ترانه «بسیارتر از ستارنگانیم »با صدای محمد گلریز در برنامه خوشا شیراز
 

نوستالژی و خاطرات انقلاب اسلامی ایاران
۱۴ بهمن ۱۳۹۶