غزل خانم روستایی تقدیم به ساحت حضرت فاطمه زهرا(س)

شمعدونی

غزل خانم روستایی شاعر آیینی تقدیم به ساحت بانو فاطمه زهرا(س)

برنامه شمعدونی
۳۰ بهمن ۱۳۹۶