نگاه روز -کانون های فرهنگی مساجد

برنامه های تلویزیونی

گفتگو با حجت السلام امیدی مسئول دبیر خانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد فارس به مناسبت سالروز تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد در برنامه نگاه روز

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۹ اسفند ۱۳۹۶