کازرون

گردشگری ویژه نوروز

شهر کازرون یکی از شهر های استان فارس ومرکزشهرستان کازرون در بخش باختری استان فارس با تاریخی کهن، دارای آثار باستانی و تاریخی فراوان می‌باشد که در طول تاریخ مورد توجه سلاطین و صاحبان قدرت بوده‌است. به سبب جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و مذهبی همواره گردشگران بسیاری را به سوی خود فرا می‌خواند.

گردشگری ویژه نوروز
۲۱ اسفند ۱۳۹۶