مداحی به مناسبت شهادت امام هادی(ع)

مذهبی

مداحی به مناسبت شهادت امام هادی(ع) در ویژه برنامه چراغ هدایت

شیراز سومین حرم اهل بیت
۱ فروردین ۱۳۹۷