حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

حجت الاسلام والمسلمین شهاب مرادی در برنامه خوشاشیراز:

مهم ترین مشکل ما این است که با هم مهربان نیستیم

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۶ فروردین ۱۳۹۷