بخش دوم آیتم دور

خوشا شیراز

گفتگو با گردشگران خارجی

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷