پرفشاری خون و روزه داری

رمضان

گفتگو با آقای دکتر بابایی فوق تخصص قلب و عروق و استام تمام دانشکده علوم پزشکی شیراز در رابطه با پر فشاری خون و روزه داری در ماه مبارک رمضان

ویژه ماه مبارک رمضان
۳ خرداد ۱۳۹۷