بیماری و روزه داری

تغذیه و سلامت

گفتگو با آقای دکتر شاهوران پیرامون بیمارانی که مجاز به روزه داری در ماه مبارک رمضان هستد

تغذیه و سلامت در ماه مبارک رمضان
۵ خرداد ۱۳۹۷