بیماری یبوست

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر مصفا متخصص دارو شناسی سنتی در رابطه با سختی اجابت مزاج و یبوست

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۶ خرداد ۱۳۹۷