تشویق فرزندان با روزه داری

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر قاسمی پیرامون تشویق و ترغیب فرزندان به روزه داری در ماه مبارک رمضان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۹ خرداد ۱۳۹۷