روزه در دوران بارداری و شیر دهی

تغذیه و سلامت

گفتگو با آقای دکتر پارسانژاد استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با روزه داری در دوران شیر دهی و بارداری

تغذیه و سلامت در ماه مبارک رمضان
۱۲ خرداد ۱۳۹۷