انواع کم خونی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر کریمی فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان در رابطه با انواع کم خونی و سرطان در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷