یادمان شبستان بزرگ امام خمینی

در شهر

با ما در شهر بمانید..

موضوع: رونمایی از یادمان شبستان بزرگ امام خمینی و صحن جامعه حضرت جواد (ع) در حرم مطهر شاهچراغ (ع) رونمایی شد

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۴ مرداد ۱۳۹۷