زخم معده

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر مصفا در رابطه با بیماری زخم معده و تدابیر آن در طب سنتی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۳ مرداد ۱۳۹۷