فشار خون در طب سنتی

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر مصفا دکتری دارو سازی سنتی در رابطه با فشار خون و راهکار های درمان این بیماری در طب سنتی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۰ مرداد ۱۳۹۷