افزایش قیمت گوشت

بازتاب

برنامه بازتاب 
با موضوع: افزایش قیمت گوشت
میهمانان :
جناب آقای اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی
ارتباط تلفنی با جناب آقای عباسی مدیر عامل صنف مرغ فروشان
جناب آقای دکتر قاسمی ریس سازمان جهاد سازندگی استان

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۲۱ مرداد ۱۳۹۷