عزاداری روستای کتک ارسنجان

ویژه محرم

پخت غذای نذری و پذیرایی از عزاداران روستای کتک ارسنجان در دهه اول محرم 
 

یا حسین (ع)
۳۱ شهریور ۱۳۹۷