تشییع و خاکسپاری شهید گمنام

در شهر

با ما در شهر بمانید ...
موضوع : مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در صدا و سیمای مرکز فارس

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۴ مهر ۱۳۹۷