صدرا ذوالریاستین

ویژه

صدرا ذوالریاستین،(صدرالدین ذواریاستین) زاده 1315 در شیراز در هفده سالگی اولین قصه اش را بر بساط کتاب نشاند:سال که شروع می‌شود؛ انشایی با سرمایهٔ دبیرستان نمازی شیراز و به دنبال آن یاغی (قصه)، شراب تلخ (شعر) و مردی در تاریکی روحش (قصه) آثاری بودند که قبل از سال ۱۳۴۰ چاپ شدند. مشغلهٔ شغلی و درگیری‌های مدیریتی در بانک‌های بوشهر و شیراز یک توقف ۱۷ ساله را در چاپ آثار، باعث شد.

بعد از سال ۵۷ و به دنبال بازنشستگی دفترهای تازه‌ای را روانه بازار کتاب کرد. تالیفات ایشان تا کنون مشتمل بر ۱۵ کتاب و حدوداً ۵۰۰۰ مقاله است که در نشریات مختلف به چاپ شده‌است. لازم به توضیح است به گفته منتقدان بیشترین شعر را در مورد وطنسروده‌است.

پیشنهاد ما به شما
۱۱ مهر ۱۳۹۷