مستند شهید اسکندری

در شهر

مراسم آغاز تولید مستند مجاهد عبد الله اسکندی از شهدای مدافع حرم استان فارس در برنامه در شهر

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۱۵ آبان ۱۳۹۷