خورشت آلو اسفناج

کاشانه مهر

مواد  لازم :

گوشت  ۲۵۰گرم (به صورت خورشتی (از مرغ هم میتوان استفاده کرد))

آلو300 گرم (خورشتی یا جنگلی)

فلفل سیاه به میزان لازم

روغن به مقدار لازم

پیاز1 عدد (درشت)

اسفناج750 گرم (پاک شده)

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۱ آبان ۱۳۹۷