کهیر

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر مصفا دکتری دارو سازی سنتی در رابطه با کهیر و تدابیر درمانی این بیماری در طب سنتی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۶ آذر ۱۳۹۷