سلمان فرخنده

خوشا شیراز


براي اولين بار گفتگو با نقش اول سريال مينو در تلویزيون سلمان فرخنده  هنرمند شیرازی در خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۸ دی ۱۳۹۷