نما نزدیک-4

نما نزدیک

نقد و بررسی آثار ارائه شده در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
نقد و بررسی فیلم سرخ پوست به همراه جناب آقای بهمنی منتقد سینما

ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر
۲۵ بهمن ۱۳۹۷