امیر سرتیپ دوم بختیاری

فارسی شو

گفتگو با امیر سرتیپ دوم بختیاری از فرماندهان شجاع دفاع مقدس به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۸ فروردین ۱۳۹۸