باز خوانی خاطرات سردار شهید حاج خادم صادق

کاشانه مهر

تولد: فروردين ماه سال 41

شهادت : سحر گاه اول آبان سال 72

حاج منصور خادم صادق از تير ماه سال 61 تا شهريور ماه 68 در جبهه حضور مستمر داشت و حتي سر پر ترکش، چشم کم سو، گوش ضعیف و پاي قطع شده اش و ۷۰٪ جانبازی هم نتوانست مانع حضور او در جبهه شود. او آنقدر برای اعتلای اهدافش جنگید تا در سحر گاه اول آبان سال 72 به آرزوی دیرینش رسید. راهش پر رهرو و یادش گرامی

 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۷ مهر ۱۳۹۸