تجلیل از هنرمندان حوزه دفاع مقدس

ویژه

در برنامه سمن بویان دیشب از آقایان احمدرضا مداح و نصرالله پناهی به عنوان جانباز، آزاده و خبرنگار و همچنین آقایان صحرائی و کافی نویسندگان برتر حوزه دفاع مقدس تجلیل شد./ د

 

پیشنهاد ما به شما
۸ مهر ۱۳۹۸