بیانیه خوانی نوجوان دهه هشتادی

ویژه

فاطمه زهرا مختاری نوجوان دهه هشتادی، دیشب به نمایندگی از نوجوانان فارس با بیایه خوانی در برنامه زنده سمن بویان با رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق کرد.

 

پیشنهاد ما به شما
۹ مهر ۱۳۹۸