گروه سرودآموزشگاه امام رضا

شب پارسی

گروه سرودآموزشگاه امام رضاعلیه السلام ودعوت مجری ازمردم برای شرکت درمراسم تشییع شهدای گمنام

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۰ اسفند ۱۳۹۵