این چند دقیقه مال شماست

این چند دقیقه مال شماست

عزاداری ارسنجان روستای جوادیه 

پویش #خادم_الرضاییم

گلزار شهدای شاپور شهرستان خفر

تئاتر میدانی فاتح شام در لارستان 

 

 

 

ارتباط با مخاطبین شبکه فارس از طریق فضای مجازی
۸ آبان ۱۳۹۸