بغض امیر محمد زند برای مادرش

خوشا شیراز

بغض #امیرمحمد_زند بازیگر شیرازی برای مادرش در برنامه این هفته #خوشا_شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۹ آبان ۱۳۹۸