کلاهبرداری اینترنتی و رمز پویا

رمز پویا

گفت و گو با سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتای استان فارس در خصوص کلاهبرداری های اینترنتی و رمز پویا در برنامه نگاه روز

آموزش استفاده از رمز دوم پویا
۲ دی ۱۳۹۸