خاتم سلیمانی

سردار سلیمانی

تقدیم به پیشگاه شهید والامقام سپهبدحاج قاسم سلیمانی 

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۴ دی ۱۳۹۸