مدافع حرم؛ سلیمانی

سردار سلیمانی

نماهنگ زیبای وداع اهوازی ها با سردار  دلها

 

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۵ دی ۱۳۹۸