سخنرانی کوبنده دختر شهید سپهبد سلیمانی

سردار سلیمانی

سخنرانی کوبنده دختر شهید سپهبد سلیمانی در مراسم تشییع پیکر مالک زمان و یاران شهیدش

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۶ دی ۱۳۹۸