مداحی میثم مطیعی در فراق سردار آسمانی

سردار سلیمانی

مداحی میثم مطیعی در فراق سردار آسمانی (تشییع سپهبد شهید سلیمانی) 

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۶ دی ۱۳۹۸