تشرف شهید سلیمانی به شاهچراغ - بهمن 96

سردار سلیمانی

تشرف شهید سلیمانی به شاهچراغ - بهمن 96

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۷ دی ۱۳۹۸