شهید سلیمانی ذوب در انقلاب بود

بیانات رهبری

رهبر معظم انقلاب در اجتماع مردم قم: شهید سلیمانی ذوب در انقلاب بود .

بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم قم
۱۸ دی ۱۳۹۸