دشمنی جبهه مقابل همیشگی و ذاتی است

بیانات رهبری

رهبر معظم انقلاب در اجتماع مردم قم: دشمنی جبهه مقابل همیشگی و ذاتی است

بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم قم
۱۸ دی ۱۳۹۸