اخلاق رسانه ای در انتخابات

ویژه برنامه های صدا و سیما

اخلاق رسانه ای در انتخابات با حضور آقای ناصر جوکار استاد دانشگاه 

ویژه برنامه های صدا و سیما
۲۲ دی ۱۳۹۸