سنگ کیسه صفرا

سلامت باشید

سنگ کیسه صفرذا چیست و چگونه درمان می شود، بررسی این بیماری با حضور آقای دکتر امینی متخصص جراحی های عمومی در برنامه سلامت باشید 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۸ دی ۱۳۹۸