ملت مقاومت علیه آمریکا

فضای مجازی


ملت ایران باید قوی شود
بیانات امام خامنه ای ، ۲۷ دیماه ۹۸
 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۸ دی ۱۳۹۸