بزرگداشت شهدای سقوط هواپیما

در شهر

بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای سقوط هواپیما با حضور مردم و مسئولان در برنامه "در شهر" 

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۲۸ دی ۱۳۹۸