کوتاهی قد در کودکان

سلامت باشید

کوتاهی قد در کودکان با حضور خانم دکتر ر فوق تخصص غدد و متابولیسم در برنامه سلامت باشید 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۸ دی ۱۳۹۸