حضور ملت ضربه کوبنده بر سیاست های دشمن

بیانات رهبری

سخنرانی مقام معظم رهبری 
16 بهمن ماه در دیدار اقشار مختلف مردم

بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم قم
۱۷ بهمن ۱۳۹۸