حامد طاها: کاش شیرازی بودم

خوشا شیراز

حامد طاها خواننده محبوب شیرازی در برنامه خوشا شیراز گفت: با خواندن آهنگ شیرازی من شیرازی شدم ، ای کاش شیرازی بودم یا خدا در آینده این تفضل رو به من می کرد که در شیراز زندگی کنم

 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۶ بهمن ۱۳۹۸