دارم عاشق می شم

خوشا شیراز

دارم عاشق می شم با صدای حامد طاها 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۶ بهمن ۱۳۹۸