بسیجیان و طلاب در خط مقدم خدمت

در شهر

ضد عفونی معابر و اماکن شیراز با حضور بسیجیان و طلاب

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۲۹ اسفند ۱۳۹۸