مانی آبادیان

عیدانه

گفتگو با مانی آبادیان از بازیگران و هنرمندان تئاتر استان در برنامه عیدانه 

برنامه شبانگاهی نوروز 99
۸ فروردین ۱۳۹۹